Het tijdelijk verlaagd BTW-tarief op nieuwbouw

Het tijdelijk verlaagd BTW-tarief op nieuwbouw, 6% i.p.v. 21%! Wat betekent dat voor u als koper? 
Naar aanleiding van de corona-crisis wordt het verlaagd BTW-tarief van 6% voor de heropbouw van nieuwbouwwoningen na afbraak tijdelijk, nl. vanaf 9 januari 2021 t.e.m. 31 december 2022, uitgebreid.

Een aantal van onze nieuwbouwprojecten voldoen aan de voorwaarden van deze nieuwe wet om tijdelijk te genieten van dit verlaagd BTW-tarief op de prijs van de constructie, zoals:

Als koper dient u ook te voldoen aan enkele voorwaarden, hierna kort samengevat:
  • Het moet gaan om woningen van max. 200m² bewoonbare oppervlakte die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de koper zijn. De koper dient er zijn domicilie te vestigen.
Kan u er ook van genieten als u nu nog een andere (enige) eigen woning bewoont?
Jazeker, de andere domiciliewoning moet verkocht zijn uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikname van de nieuwe woning.
De periode van vijf jaar eindigt op 31 december van het vijfde jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname.
  • Voorafgaand aan de (ver)koop legt de koper samen met de verkoper een verklaring neer m.b.t. de naleving van de gestelde voorwaarden
  • De koper koopt de privé-woning als natuurlijk persoon en dus niet via een vennootschap.
  • De looptijd van deze maatregel is 9/01/2021 tot 31/12/2022 met uitzondering van afwerkingswerken na ingebruikname die slechts het verlaagd tarief kunnen genieten tot 31 december van het jaar van ingebruikname (d.w.z. tot 31/12/2021 indien bijvoorbeeld de ingebruikname bij voorlopige oplevering in november plaats vindt).

Meer info vind je hier of contacteer onze sales verantwoordelijke Mieke Borret.  

Reacties