Nieuw jaar, strengere energie-eisen


Een nieuw jaar brengt opnieuw enkele nieuwigheden mee op het gebied van Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB).E-peil daalt opnieuw

Zo is de E-peileis voor woongebouwen opnieuw verstrengd (naar E35 voor nieuwbouw). Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Interessant om weten is dat men een vermindering op de onroerende voorheffing van 50% of 100% kan bekomen, afhankelijk van het behaalde E-peil, en dit voor een periode van 5 jaar. Daarom is het aan te raden om alles in het werk te stellen dat een gunstig E-peil behaald wordt.

Trias Energetica

De basis voor een energiezuinig gebouw is de zogenoemde “Trias Energetica”. Dit is het drie-stappen-plan dat gevolgd moet worden bij het ontwerpen van een energiezuinig gebouw. Het eerste punt is de vraag naar energie zo laag mogelijk houden. Daarna moet zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt worden van hernieuwbare of duurzame energiebronnen. Pas als laatste ‘noodoplossing’ maak je zo efficiënt mogelijk gebruik van eindige bronnen, zoals aardolie, aardgas,…

1) Minimaliseer de energievraag

  • Dit begint al bij het ontwerpen van het gebouw! Eén van de hoofdvereisten is om zo compact mogelijk te bouwen. Dit is echter niet hetzelfde als klein bouwen! Compact bouwen houdt in dat het warmteverliesoppervlak (buitenoppervlakte waarlangs warmte verloren gaat) zo klein mogelijk gehouden wordt voor eenzelfde beschermd volume.
  • Ook de indeling van het gebouw is goed te bekijken zodat bijvoorbeeld de ruimtes waar warmte gewenst is samen geplaatst worden.
  • Een goed doordachte oriëntatie van de ramen maakt gebruik van het gratis licht en de gratis warmte van de zon.
  • De inplanting van de badkamer en de verwarmingsketel is eveneens van belang want de leidinglengtes moeten zo veel mogelijk beperkt worden. Hoe korter de warmwaterleidingen zijn, hoe minder het water afkoelt tijdens het transport naar de tappunten.
  • Naast het ontwerp is vervolgens de keuze van de materialen van belang waarbij uiteraard de isolatie een hoofdpunt is.
  • Uiteindelijk moet er nauwkeurig toegezien worden op de uitvoering. Want een isolatie mag nog zo goed zijn, als de isolatie slecht aangebracht is, verliest deze zijn eigenschappen.

2) Gebruik energie uit reststromen en hernieuwbare energie

Voor de ventilatie is een D-systeem met warmterecuperatie de beste oplossing. Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde binnenlucht benut om de aangevoerde buitenlucht op te warmen.

Een hernieuwbaar energiesysteem gebruikt natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen zoals bijvoorbeeld de wind of de zon.Voor de verwarming en eventueel ook voor de productie van warm water kan een warmtepomp gebruikt worden in plaats van de traditionele ketel. Voor het opwekken van elektriciteit kunnen fotovoltaïsche panelen voorzien worden.

3) Het efficiënt inzetten van eindige energiebronnen

Dit door, onder andere, de technische installaties (ventilatie, verwarming,…) en de verlichting zo efficiënt mogelijk te ontwerpen en ook af te regelen.

Een professionele begeleiding en opvolging gedurende het ganse bouwproces wordt dus steeds belangrijker en dit al vanaf de ontwerpfase.

Reacties

  1. Bräde or 카지노 svenskt brädspel ("Swedish Tables") is an elaborate version of the historic recreation verquere that is played in Sweden. Players begin with all 15 of their counters on opposite corners of the board, and play around counter-clockwise. Additional points are awarded for a victory while one's opponent has counters on the bar. Interest in brädspel experienced a resurgence following the recovery of a 17th-century board from the wreck of the Vasa. Asodio is a recreation the place all items are off the board at the outset and gamers enter both by rolling doubles or an Ace-Deuce mixture. Tourne Case is one other old French tables recreation and more considered one of chance than skill.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten