Appartementsrecht wordt hervormd

Het appartementsrecht, of officieel de wet op de mede-eigendom, ondergaat wellicht nog voor de zomermaanden een grondige hervorming.Eén Belg op vier woont in een appartementsgebouw. De eigenaars kunnen autonoom beslissen over hun privévertrekken, maar over de gemeenschappelijke delen moet men tot een consensus zien te komen. Het beheer van die gemeenschappelijke delen wordt geregeld in het zogenaamde appartementsrecht. Deze wet zal wellicht nog voor een hervorming zorgen voor de zomermaanden.

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de beslissingen binnen de algemene vergadering flexibeler worden genomen: de drievierdemeerderheid wordt teruggebracht naar een tweederdemeerderheid. Bovendien mogen mede-eigenaars voortaan enkel meestemmen over een gemeen deel indien ze bijdragen in de kosten van dit gemene deel.

Ten tweede kan er bij een blokkering in de besluitvorming, in bepaalde gevallen een voorlopige bewindvoerder aangesteld worden die zich in de plaats van de algemene vergadering stelt.

Ook op financieel vlak worden een aantal nieuwigheden ingevoerd: de invoering van een verplichte bijdrage voor het reservefonds, die vijf procent van de totale bijdrage zal bedragen, poogt om de kosten voor grote werken zoveel mogelijk in de tijd te spreiden.

Naast deze wijzigingen, zijn er een aantal wijzigingen die specifiek op de syndici betrekking hebben. Zo zal het niet meer aan de syndicus zijn om te communiceren met de huurders. Daarnaast wordt ook een preciezere omschrijving van de inhoud van het syndicuscontract opgelegd, met name wat de kosten betreft.

Het wetsontwerp is nu voer voor discussie in het Parlement. We houden je op de hoogte van het verdere verloop.

Reacties