Intrede S-peil in de vernieuwde EPB-wetgevingSinds begin dit jaar zijn er opnieuw strengere eisen. Om geleidelijk te evolueren naar de eis voor bijna-energieneutrale gebouwen in 2021, daalt het maximaal toegelaten E-peil. Begin dit jaar werd ook een nieuwe parameter voor woningen geïntroduceerd, het S-peil (schil-peil). Laten we dat even van dichterbij bekijken.

Het E-peil blijft en wordt opnieuw strenger vanaf 2018

Voor nieuwe residentiële gebouwen (woningen, appartementen, studio’s enz.) daalt het maximale E-peil met tien punten vanaf 2018. Het kritieke cijfer wordt dus E40. De maximale toelaatbare U-waarden (warmtedoorgangscoëfficiënt) zijn, behalve voor de scheidingmuren tussen entiteiten, dezelfde gebleven.


Het S-peil vervangt het K-peil vanaf 2018

Tot  eind vorig jaar diende rekening gehouden te worden met een maximaal K-peil en een maximale NEB-waarde (netto-energiebehoefte). Voor nieuwe woongebouwen (bouwaanvraag vanaf 01/01/2018) worden deze beide vervangen door één parameter namelijk het S-peil of “schilpeil”.
Het S-peil is een allesomvattende parameter die álle kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert. Het is meer dan een isolatie-peil want voor een laag S-peil moet u, naast de isolatie, aandacht besteden aan de luchtdichtheid, het percentage glas en de vormefficiëntie. Daarnaast houdt het S-peil, onder andere, ook rekening met de zonnewinsten, de oriëntatie van de vensters, eventuele zonneweringen, de aanwezigheid van gebouwgebonden beschaduwingselementen,…

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus energetisch is gesteld met de schil van uw woning. Het S-peil geldt per wooneenheid. De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018.

De gebreken van het K-peil

Het oude K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het K-peil wordt berekend voor het gebouw als geheel.
Het gebruik van het K-peil zorgt echter voor enkele problemen:

 • Het K-peil is afhankelijk van de compactheid van een gebouw. Uit recente studies blijkt dat dit geen goede maatstaf is voor de isolatiegraad. Voor de berekening van het K-peil worden kleine woningen altijd benadeeld.
 • Het niveau van het K-peil is niet opgenomen bij de eisen om BEN-gebouwen te realiseren.
 • Het K-peil wordt, in tegenstelling tot de andere eisen, niet per EPB-eenheid berekend maar voor het gebouw als geheel. Mede daardoor is het K-peil in de praktijk moeilijk te berekenen en te gebruiken.
 • Zowel het K-peil als de NEB hebben te weinig aandacht voor het beperken van de energievraag.

De troeven van het S-peil

Het S-peil maakt komaf met de gebreken van het K-peil
 • Er wordt niet meer gerekend met de compactheid maar met de vormefficiëntie waardoor grote en kleine gebouwen evenwaardig behandeld worden.
 • Het S-peil wordt berekend per wooneenheid en niet globaal voor het hele gebouw, zoals het vroegere K-peil.
 • Zowel de isolatiegraad, luchtdichtheidsniveau als het beperken van de oververhitting worden in rekening gebracht.
 • De nadruk ligt minder op toegepaste technieken.

Aandachtspunten voor het behalen van een laag S-peil

Voor huiseigenaars, bouwheren en architecten is het belangrijk om te weten hoe ze het schilpeil van een woning kunnen verbeteren.
Hieronder alvast enkele suggesties:

 • Extra isolatie van de constructie
 • Oplossen van de bouwknopen
 • De vormefficiëntie verbeteren door het verliesoppervlak te beperken
 • De grootte en de oriëntatie van vensters bestuderen.
 • Eventueel zonwering voorzien.
 • Luchtdichtheid van de schil verbeteren
 • Voldoende thermische massa voorzien die zorgt voor een betere thermische inertie.

Vooral de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte en de vormefficiëntie zijn cruciale parameters voor het behalen van een laag S-peil. Als u voor deze parameters naar gemiddelde waarden streeft en zorgt voor een goede isolatie, is S31 zeker haalbaar.

Heb je nog vragen over de nieuwe EPB wetgeving of het S-peil? Contacteer ons!

Reacties